สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
show sharesliderกิจกรรมโรงเรียน

อนุบาลศรีนคร แชมป์หุ่นยนต์บังคับฯ ชิงแชมป์ประเทศไทย

เด็กชายธนาธิป อุดหนุน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
เด็กชายภูมิภัทร กลิ่นด้วง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) และ นายทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ครูผู้ฝึกสอนรับรางวัลชนะเลิศ รายการอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ “ปลูกสักใหญ่” ในการแข่งขันทักษะวิชาการ ด้านหุ่นยนต์อากาศยานไร้คนขับ และกีฬาอิเล็กโทรนิกส์ ชิงแชมป์ประเทศไทย
ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์….(ครูทรงวุฒิ…ภาพ/มณีวรรณ…ข่าว)