สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
show sharesliderกิจกรรมโรงเรียน

โรงเรียนบ้านสันหีบ รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ

ทีมนักเรียนโรงเรียนบ้านสันหีบ อำเภอศรีสัชนาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)สุโขทัย เขต 2 รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ จากหนังสือสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนไทย ครั้งที่ 1 รอบชิงชนะเลิศ ประเภททีม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3 โดยชื่อผลงานคือ “เครื่องให้อาหารอัตโนมัติแบบประหยัดพลังงาน” ระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2566 โดยรับถ้วยเกียรติยศจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี และ ประธานกรรมการโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษา พร้อมเงินรางวัล จำนวน 15,000 บาท ณ โรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร…(ผอ.วันชนะ..ภาพ/มณีวรรณ…ข่าว)