สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
show shareslider

ก.ต.ป.น.ต้นแบบ ที่ 1 ระดับประเทศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) สุโขทัย เขต 2 บริหารงานโดย ดร.ประเสริฐ  จั่นแก้ว ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 ชนะเลิศรางวัลที่ 1 คะแนนได้เต็ม 100 คะแนน คุณภาพระดับดีเยี่ยม ในการคัดเลือก “ก.ต.ป.น.ต้นแบบ” ระดับประเทศ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน..(ฐิติวัฒน์..ภาพ/มณีวรรณ..ข่าว)