สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ประชาสัมพันธ์

บัญชีรายชื่อข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ที่ได้รับการพิจารณาให้ย้ายมาดำรงตำแหน่งในโรงเรียนสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 2 ตามมติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ. สพป.สุโขทัย เขต 2 ครั้งที่ 2 วันที่ 11 เมษายน 2566