สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง ตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

.. ด้วยสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดส่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา เรื่อง ตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 มาเพื่อทราบ
.. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบ และ ได้จัดส่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง ตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มาเพื่อทราบ รายละเอียดตามประกาศด้านล่างนี้