ผอ.เขต เยี่ยมบ้านนักเรียน ประเมินความพร้อมสำหรับการเรียนออนไลน์ โรงเรียนบ้านบึงงาม โรงเรียนบ้านบึงสวยและโรงเรียนบ้านดงจันทร์

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ออกนิเทศ และกำกับติดตาม รับทราบสภาพปัญหาในการจัดการศึกษาทางไกลฯ และปัญหาในการรับสัญญาณช่อง DLTV ของนักเรียนแต่ละพื้นที่ และได้มอบถุงยังชีพทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์ โซนโรงเรียนบ้านบึงงาม โรงเรียนบ้านบึงสวยและโรงเรียนบ้านดงจันทร์