ผอ.เขต เยี่ยมบ้านนักเรียน ประเมินความพร้อมสำหรับการเรียนออนไลน์ โรงเรียนบ้านวังตามน โรงเรียนบ้านวังพิกุลและโรงเรียนวัดเกาะ

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ออกนิเทศ และกำกับติดตาม รับทราบสภาพปัญหาในการจัดการศึกษาทางไกลฯ และปัญหาในการรับสัญญาณช่อง DLTV ของนักเรียนแต่ละพื้นที่ และได้มอบถุงยังชีพทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์ โซนโรงเรียนบ้านวังตามน โรงเรียนบ้านวังพิกุลและโรงเรียนวัดเกาะ