สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
show sharesliderกิจกรรมโรงเรียน

รับโล่รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย​ ประจำปี​ พ.ศ.2565

โรงเรียนในสังกัด​ สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ รับโล่รางวัลสถานศึกษาในจังหวัดสุโขทัย​ ที่ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย​ ประจำปี​ พ.ศ.2565​ โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย​ ดังนี้
รางวัลเกียรติบัตรดีเด่น​ ปีที่​ 1​ ได้แก่
1.โรงเรียนบ้านดงคู่
2.โรงเรียนบ้านดอนจันทร์
3.โรงเรียนบ้านตาลพร้า
4.โรงเนียนบ้านแม่ท่าแพ
5.โรงเรียนบ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)
6.โรงเรียนบ้านหนองแหน​ อ.ศรีนคร
รางวัลเกียรติบัตรชมเชย​ โรงเรียนบ้านโป่งฝาง
รางวัลเกียรติบัตรดีเด่น​ ปีที่​ 2
1.โรงเรียนบ้านท่าชัย
2.โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
รางวัลเกียรติบัตรดีเด่น​ ปีที่​ 3
1.โรงเรียนบ้านสันติสุข
2.โรงเรียนบ้านสุเม่น
3.โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์
รางวัลเกียรติบัตรดีเด่น​ ปีที่​ 4
โรงเรียนมิตรภาพที่​ 38​ (บ้านหนองเรียง)