ผอ.เขต ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 นำโดยนายเปรม คำวัฒนา ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 ลงพื้นที่ไปยังกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนในแต่ละอำเภอ เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส covid-19