สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
show sharesliderกิจกรรมโรงเรียน

รางวัลโล่เกียรติคุณผลงานเชิงนวัตกรรมโครงงานสุขภาพนักเรียน​ ประจำปี​ 2565

โรงเรียนบ้านหนองแหน​ อ.ศรีนคร​ รับโล่เกียรติคุณรางวัลชนะเลิศโครงงานด้านสิ่งแวดล้อม​ ระดับเขตสุขภาพ​ ศูนย์อนามัยที่​ 2​ พิษณุโลก​ และระดับจังหวัดสุโขทัย​ และ​ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)​ รับโล่เกียรติคุณรางวัลชนะเลิศโครงงานด้านส่งเสริมสุขภาพ​ ระดับจังหวัดสุโขทัย​ ประจำปี​ 2565​ จากกรมอนามัย​ ศูนย์อนามัยที่​ 2​ พิษณุโลก​ ณ​ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย…