ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)