รับสมัครบุคลากรเข้ารับการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งสถานศึกษาในจังหวัดสุโขทัยที่สนใจส่งบุคลากรเข้ารับ #การนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้ติดต่อผู้จัดได้ที่ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ผอ.เมทินี บุญเกตุ 084-6559204 จำนวนจำกัดอีก 20 ท่านเท่านั้น