ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 พบเพื่อนครู ครั้งที่ 3

นาย เปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ได้ออกอากาศรายการ ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 พบเพื่อนครู ครั้งที่ 3 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ กลุ่มการเงิน กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมประชุมด้วย ในวันที่ 16 เมษายน 2563