สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
show shareslider

ชนะเลิศการเขียนประกวดเรียงความ​ ระดับชั้นประถมศึกตอนปลาย

เด็กหญิงณัฐกานต์ มีจันทร์  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่​ 5​ โรงเรียนบ้านหนองรังสิต​ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา​(สพป.)​ สุโขทัย​ เขต​ 2​ ชนะเลิศ การประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” ระดับประถมศึกษาตอนปลาย หรือผู้มีอายุ ๑๐ ปี – ๑๒ ปีบริบูรณ์ จากกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งหมด ๒๐๕ คน โดย​ ดร.ประเสริฐ​  จั่นแก้ว​ ผอ.สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ ร่วมแสดงความยินดีและมอบโล่รางวัล​ ณ​ สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2… (มณีวรรณ… ภาพ/ข่าว)