ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอศรีสัชนาลัย

ในวันที่ 25 มีนาคม 2563 นายวิรัช พัฒนพิเชียร รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๒ ผอ.สาธิต มากมี ผอ.โรงเรียนอนุบาลศรีนครฯ และผอ.สมาน ทองแจ้น ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา (ครั้งที่ ๒) สังกัด สพป.สุโขทัย เขต ๒ ประเมินการปฏิบัติงานและให้คำชมเชย ข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติงานของนายวันชนะ บัวบังขัง ผอ.โรงเรียนบ้านดอนระเบียง และนายคนึง ศรีสวัสดิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)