ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอสวรรคโลก

วันที่ 24 มีนาคม 2563 นายสรศักดิ์​ ฉิมศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 พร้อมด้วย นายชูชีพ​ จั่นเพชร ผู้ทรงคุณวุฒิ​ และนายเมธี​ จุมพลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไชยะวิทยา คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษาครั้งที่ 2 ของนายวุฒิชาติ ชาติวุฒิ ผอ.โรงเรียนบ้านคลองแห้ง