โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา ป้องกันโควิด-19

โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา สอนนักเรียน ทำหน้า กากอนามัย..เพื่อป้องกันเชื้อโรคโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (โควิด-19)