โล่รางวัลดีเด่น​ Best​ Practice

ผู้บริหารสถานศึกษา​ และข้าราชการครูในสังกัด​ สพป.สุโขทัย​ เขต​ 3​ รับโล่รางวัลการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดี​ (Best​ Practice)​ การจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดสุโขทัย​ ระดับดีเด่น ได้แก่​ 1.นายนันทวัฒน์​ เข็มทอง​ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ​ อ.ศรีสัชนาลัย​ 2.นางสาวปวันกร​ เรื่อศรีจันทร์​ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองโว้ง​ (อรรถกิจวิทยาคาร) อ.สวรรคโลก​ 3.นางจิตติพร​ เพ็ญศรี​ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลพร้า​ อ.ศรีนคร​ และ​ 4.นางสาวณัฐพร​ ราชอุปนันท์​ ครูโรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)​ โดยรับโล่จาก​ นายวิรุฬ​ พรรณเทวี​ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย…