โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา พัฒนาทักษะวิชาชีพ

โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา นำ นร.ที่ได้รับทุน กสศ. นร.ยากจนพิเศษ มาเรียนรู้การพัฒนาทักษะวิชาชีพ ที่ ศูนย์การเรียนรู้บ้านไร่ อ.สวรรคโลก