คณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วย

วันที่ 11-13 มีนาคม 2563 คณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านสามหลังฯ โรงเรียนวัดศรีสังวร และโรงเรียนประชาอุทิศ