ผอ.เขต นิเทศฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านวังยายมากและโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30

นาย เปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ออกนิเทศฯ ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านวังยายมากและโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 ในวันที่ 6 มีนาคม 2563 (บุญนำ…..ภาพ/ศรัณยู,เชษฐา…..ข่าว)