ผอ.เขต ตรวจเยี่ยม สนามสอบ NT โรงเรียนในสังกัด อำเภอศรีสำโรง

วันที่ 4 มีนาคม 2563 นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ออกกำกับติดตาม การสอบ NT ของโรงเรียนในสังกัด