รร.บ้านป่ากล้วย​ เด็กและเยาวชนดีเด่นระดับชาติ​ ปี​ 2564

เด็กหญิงจุฑามาศ​ ปิ่นทอง​ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 3​ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย​ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น​ เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ​ ประจำปี​ 2564​ ของกระทรวงศึกษาธิการ……