สรุปผลการออกนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนช่วง​ COVID

สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ โดย​ ดร.ประเสริฐ​ จั่นแก้ว​ ผอ.สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ ประชุมศึกษานิเทศก์​ เพื่อสรุปผล​ ปัญหา​ อุปสรรค​ จากการออกนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด​ ช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019​ หรือโรคโควิด-19​ ของโรงเรียนในเครือข่ายที่รับผิดชอบสัปดาห์แรก​ ณ​ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย​ สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2……..(มณีวรรณ….ภาพ/ข่าว)