ธารชะอม​ พัฒนาโรงเรียน

นายนันทวัฒน์​ เข็มทอง​ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธารชะอม​ อำเภอทุ่งเสลี่ยม​ นำนักเรียนฝึกประสบการณ์​ โดยการพัฒนาโรงเรียนร่วมกับชุมชน…