กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด​ ประจำวันพุธที่​ 9​ กันยายน​ 2563

โรงเรียนในสังกัด​ สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ จัดกิจกรรมจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการการใช้กระบวนการลูกเสือ​ ยุวกาชาด​ ทุกกลุ่มสาระวิชา​ ประจำวันพุธที่​ 9​ กันยายน​ 2563….

โรงเรียนบ้านวังธาร​ อำเภอทุ่งเสลี่ยม