โรงเรียนบ้านโซกม่วงรับการประเมินเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน​ ประจำปี​ 2563

โรงเรียนบ้านโซกม่วง​ อำเภอทุ่งเสลี่ยม​ รับการประเมินการคัดเลือกสถานศึกษา​ เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน​ ประจำปี​ 2563​ สถานศึกษาที่มีผลงานเข้ารับการพิจารณา​ ประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษา​ ขนาดกลาง​ ระดับเขตตรวจราชการ​ (Cluster​ 17)….