ประชุมสมัชชาเครือข่ายในการเฝ้าระวังและป้องกันแก้ปัญหาเด็กและเยาวชน​ รุ่นที่​ 7

เมื่อวันศุกร์ที่​ 14 ส.ค.2563​ สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา​ ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวังและการดูแลช่วยเหลือนักเรียน​ ในการประชุมสมัชชาเครือข่ายในการเฝ้าระวังและป้องกันแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน​ โดยการบูรณาการกับทุกภาคส่วน​ รุ่นที่​ ​7​ ณ​ ห้องประชุม​ โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)​ อ.ศรีสำโรง… (มณีวรรณ… ภาพ/ข่าว)