กิจกรรมลูกเสือยุวกาชาด​ ประจำวันพุธที่​ 22​ ก.ค.2563

โรงเรียนสังกัด​ สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ จัดกิจกรรมการบูณาการการเรียนการสอนด้วยกระบวนการลูกเสือ​ ยุวกาชาด​ ประจำวันพุธที่​ 22​ ก.ค.2563​

โรงเรียนวัดกรงทอง