กลั่นกรองเกณฑ์คุณลักษณะครุภัณฑ์

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์​ สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ ประชุมกลั่นกรองเกณฑ์คุณลักษณะครุภัณฑ์​ ณ​ ห้องประชุม​ 2​ สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2….(ผอ.เบญจมาศ….ภาพ/มณีวรรณ….ข่าว)