อ.ก.ต.ป.น.​สุโขทัย​ เขต​ 2​ นิเทศ​ ติดตาม​ ประเมิน​ การบริหารจัดการศึกษา​ ร.ร.ในสังกัด​ ภาคเรียนที่ 2/2562