สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ อบรมการพัฒนาเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์​ รุ่นที่​ 4

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา​ สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์​ เพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้​ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์​ สำหรับข้าราชการครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่​ 3​ รุ่นที่​ 4​ อำเภอทุ่งเสลี่ยม​ ระหว่างวันที่​ 26-247 มิถุนายน​ 2563​ ณ​ ห้องประชุม​โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)​ อ.ทุ่งเสลี่ยม ……. (ศน.ศิริพร/ทีมงานวิทยากร…. ภาพ/มณีวรรณ….. ข่าว)