ประชุมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล​ ปีการศึกษา​ 2563

สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล​ และรายงานผลพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา​ 2019​ (COVID-19) 1​ โรงเรียน​ 1​ นวัตกรรม​ และนวัตกรรมด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม​ (1​ โรงเรียน​ 1​ นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม)​ และการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน​ (ITA Online). ณ​ ห้องประชุม​ 2​ สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ (ศน.อัมพวัน….. ภาพ/มณีวรรณ… ข่าว)