สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
sliderกิจกรรม สพป.กิจกรรมโรงเรียน

องคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในกองทุนการศึกษา

วันที่ 3 ก.ค.2567 พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในกองทุนการศึกษาในเขตจังหวัดสุโขทัย สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 2 ได้แก่ โรงเรียนบ้านโซกม่วง อ.ทุ่งเสลี่ยม และ โรงเรียนบ้านสันหีบ อ.ศรีสัชนาลัย โดย นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นำคณะหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ และ ดร.วรรณที ศรีโนนยาง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 และ คณะ รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 , ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และศึกษานิเทศก์ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมนำเสนอข้อมูลร่วมกับ นายณรงค์ วันทา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโซกม่วง และ นายวันชนะ บัวบังขัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันหีบ…..