สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
sliderกิจกรรม สพป.กิจกรรมโรงเรียน

จัดพิธีสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2 ร่วมกับคณะวิทยากรลูกเสือประจำเขตพื้นที่การศึกษา กองลูกเสือ-เนตรนารี เครือข่ายโรงเรียนในสังกัด และกองลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ จัดพิธีสวนสนาม เพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรรณที ศรีโนนยาง ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2 เป็นประธานดำเนินการในพิธี ซึ่งมีการแข่งขันการประกวดระเบียบแถวของกองลูกเสือ-เนตรนารี ในการจัดพิธีงานดังกล่าวด้วย ณ สนามโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย….(ทีมงานประชาสัทพันธ์…ภาพ/ข่าว)