สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
sliderกิจกรรม สพป.กิจกรรมโรงเรียน

ร่วมกิจกรรมและรับเกียรติบัตร เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2567

วันที่ 26 มิ.ย.2567 ดร.วรรณที ศรีโนนยาง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 มอบหมายให้ นายดำเนิน ฝั้นถา รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด ร่วมงานการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 ซึ่ง ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุโขทัย จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างกระแสการมีส่วนร่วมของประชาชน ภายใต้แนวคิดและคำขวัญ “รวมพลังไทยสร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา” โดยได้รับเกียรติจาก นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการจัดงาน และในโอกาสนี้ นายดำเนิน ฝั้นถา รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 รับมอบเกียรติบัตรบุคคลที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประเภทผู้บริหาร พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และ นางสาวดารารัตน์ ชื่นชอบ เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงาน รับมอบเกียรติบัตรบุคคลที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประเภทผู้ปฏิบัติงาน ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5….