สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
sliderกิจกรรม สพป.กิจกรรมโรงเรียน

ร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อน “พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม”

วันที่ 24 มิถุนายน 2567 คณะผู้บริหารสถานศึกษา และคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม” เป็นการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวมในจังหวัดสุโขทัย ซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับสพป.สุโขทัย เขต 1, 2 และ สพม.สุโขทัย โดยมี นางสาวปฏิญญา อิ่มเทศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สุโขทัย เขต 2 และ นายจิโรจน์ สุพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สพม.สุโขทัย เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องประชุมภูมิสุโข (ทุ่งทะเลหลวง) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย…(ศน.ปฏิญญา…ภ่พ/มณีวรรณ…ข่าว)