สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
sliderกิจกรรม สพป.

ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 11 มิ.ย.2567 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA Onlie) ปีงบประมาณ 2567 ของเจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรรณที ศรีโนนยาง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย สพป.สุโขทัย เขต 2….(มณีวรรณ…ภาพ/ข่าว)