สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
sliderกิจกรรม สพป.กิจกรรมโรงเรียน

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือฯ ปี 2567

วันที่ 11 มิ.ย.2567 สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 19-21 มิ.ย.2567 โดย ดร.วรรณที ศรีโนนยาง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุม ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย สพป.สุโขทัย เขต 2….(มณีวรรณ…ภาพ/ข่าว)