สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
sliderกิจกรรม สพป.กิจกรรมโรงเรียน

ประชุมเชิงปฏิบัติการ อ.ก.ต.ป.น. เพื่อจัดทำเครื่องมือการนิเทศฯ ทั้ง 4 ด้าน

วันที่ 4 มิ.ย.2567 สพป.สุโขทัย เขต 2 โดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เพื่อจัดทำเครื่องมือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาในการยกระดับคุณภาพการบริหารงานของสถานศึกษา 4 ด้าน ประจำปีการศึกษา 2567 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรรณที ศรีโนนยาง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย สพป.สุโขทัย เขต 2