สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
sliderกิจกรรม สพป.กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมทำบุญเลี้ยงเพลพระ ทอดผ้าป่าการศึกษา และกิจกรรมรดน้ำดำหัว ประจำปี 2567

ดร.วรรณที ศรีโนนยาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) สุโขทัย เขต 2 นำคณะ รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 และผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระเพล กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยนำรายได้เข้ากองทุนสวัสดิการเด็กพิการ ยากจน ด้อยโอกาส เพื่อพัฒนาการศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 2 และข้าราชการและบุคลากรได้ร่วมกันรดน้ำดำหัวข้าราชการผู้อาวุโส และผู้บังคับบัญชาในโอกาสวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2567 และขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ สพป.สุโขทัย เขต 2….(มณีวรรณ…ภาพ/ข่าว)