สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
sliderกิจกรรม สพป.กิจกรรมโรงเรียน

อบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 2 เม.ย.2567 สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการอบรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ให้กับข้าราชการครูในสังกัด ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรรณที ศรีโนนยาง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมพร้อมบรรยายพิเศษ โดยมี ว่าที่ร้อยเอกเดชฤทธิ์ วรรณทอง รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 ร่วมดำเนินการอบรม ณ ห้องประชุมศรีนคร สพป.สุโขทัย เขต 2…(ศน.อัมพวัน..ภาพ/มณีวรรณ…ข่าว)