สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
sliderกิจกรรม สพป.

ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนโครงการสุจริต ประจำปี 2567

นางสาวปฏิญญา อิ่มเทศ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นายสุนทร ชมชิต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.สุโขทัย เขต 2 ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดย สพฐ.ระหว่างวันที่ 28-30 มี.ค.2567 ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร…(ศน.ปฏิญญา…ภาพ/มณีวรรณ…ข่าว)