สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
sliderกิจกรรม สพป.กิจกรรมโรงเรียน

ประชุมคณะกรรมการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 7 ก.พ.2567 สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมคณะกรรมการ การดำเนินการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรรณที ศรีโนนยาง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ “การดำเนินการทดสอบระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (P-NET) เชิงนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ ว่าที่ร้อยเอกเดชฤทธิ์ วรรณทอง รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 บรรยายพิเศษ “มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่สู่ความสำเร็จ” โดยมี นางสาวพเยาว์ อ่วมภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา บรรยายจุดเน้นการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการสอบ O-NET จากปัญหาที่เคยเกิด ส่วนแนวทางในการปฏ้บัติในการดำเนินการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 ระดับสนามสอบ โดย นายชัยวัฒน์ วิริยะบัณฑิต หัวหน้ากลุ่มงานวัดประเมินผลการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย สพป.สุโขทัย เขต 2…(ศน.ฐิติวัฒน์…ภาพ/มณีวรรณ…ข่าว)