สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
sliderกิจกรรม สพป.กิจกรรมโรงเรียน

ประเมินเชิงประจักษ์โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

วันที่ 16 ม.ค.2567 สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ดำนินการประเมินเชิงประจักษ์ โดยโรงเรียนนำเสนอผลงานได้แก่ รักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่ 1 โดยมี ว่าที่ร้อยเอกเดชฤทธิ์ วรรณทอง รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 เป็นประธานกรรมการ, รักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่ 2 โดยมี นายดำเนิน ฝั้นถา รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการ และ นายอุดม เด่นเฉลิมชัยกุล รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 เป็นประธานกรรมการประเมินระดับเพชร ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย สพป.สุโขทัย เขต 2….(มณีวรรณ…ภาพ/ข่าว)