สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
sliderกิจกรรม สพป.กิจกรรมโรงเรียน

การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุตจริตศึกษา

นางสาวพเยาว์ อ่วมภักดี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ และคณะครูแกนนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 2 เข้าร่วมประชุมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โดย นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระแม่ย่า สำนักงานเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย…(ศน.ปฏิญญา..ภาพ/มณีวรรณ..ข่าว)