สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
sliderกิจกรรม สพป.

การนิเทศติดตามการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา

ดร.วรรณที ศรีโนนยาง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 และ ว่าที่ ร.อ.เดชฤทธิ์ วรรณทอง รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลทั่วไปของเขตพื้นที่การศึกษาให้กับคณะอาจารย์ผู้มานิเทศติดตามการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก นำโดย ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ สว่างเมฆ และ ผศ.ดร.พงษ์เอก สุขใส ซึ่งกระบวนการนิเทศนักศึกษา จำนวน 8 คน ได้นำเสนอข้อมูลในการฝึกประสบการณ์การบริหารงานของแต่ละกลุ่มของ สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และตัวแทนศึกษานิเทศก์ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย สพป.สุโขทัย เขต 2…(มณีวรรณ…ภาพ/ข่าว)