สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
show shareกิจกรรม สพป.

รับรางวัลเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ

นายดำเนิน  ฝั้นถา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2  รับรางวัลเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ ซึ่งเป็นผู้มีผลงานดีเด่นในการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ ในพิธีมอบรางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ เข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ และรางวัลผู้พัฒนาระบบฐานข้อมูลของสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ประจำปี 2566 จาก นายสุทิน  แก้วพนา เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพฯ….