สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
sliderกิจกรรม สพป.

ร่วมกิจกรรมนั่งรถไฟๆปทำบุญ

ดร.ประเสริฐ จั่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) สุโขทัย เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรตามโครงการใส่ผ้าไทยนั่งรถไฟไปทำบุญและพัฒนาศักยภาพส่งเสริมบทบาทแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ซึ่งจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย “เปลี่ยนฉากทัศน์วัฒนธรรม สู่ก้าวที่มั่นคงและยั่งยืน ณ สถานีรถไฟสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย…(สุริรัชต์..ภาพ/มณีวรรณ…ข่าว)