สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
sliderกิจกรรม สพป.กิจกรรมโรงเรียน

อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา รุ่นที่ 3

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 2 ร่วมกับคณะวิทยากรลูกเสือประจำเขตพื้นที่การศึกษา อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด และเสริมสร้างทักษะชีวิตในสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 3 สังกัดอำเภอศรีสำโรง โดยได้รับเกียรติจาก นายอุดม เด่นเฉลิมชัยกุล รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเยรติจาก ดร.ประเสริฐ จั่นแก้ว ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้าอบรมและวิทยากร ณ โรงเรียนบ้านซ่าน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย..(มณีวรรณ…ภาพ/ข่าว)